ҚР ҰҒА Хабарлары. Физика-математика сериясы

 • Кулпешов Б.Ш.

Босаң о-минималды құрылымдарда секаторлар қасиеттері       5-13

 • Асанова А.Т., Сабалахова А.П., Байгулова Н.З.

Гибридті жүйелердің бір класы үшін интегралдық шарты бар бейлокал шеттік есептің бірмəнді шешілімділігі туралы       14-25

 • Ахметов Б.С., Корченко А.А., Жұманғалиева Н.К.

Қоршаған ортаның аномалиялық жағдайын бақылауға арналған базалық шаманың модельдері      26-33

 • Бақтыбаев Қ., Дəлелханқызы А., Оспанов Н.К.

Əсeрлeсуші бозондaр модeлін рутeний ядросының сфeрaлық изотоптaрынa қолдaну      34-46

 • Бекетаева А.О.

Көлденең ағыншаның қысымның өзгерісіне байланысты жылдамдығы дыбыс жылдамдығынан жоғары ағынмен өзара əрекеттесуін зерттеу      46-58

 • Бияшев Р.Г., Қалимолдаев М.Н., Рог О.А.

Атрибутты қолжетімділікті шектеу моделдерінің шектеулерін ұсыну     58-65

 • Буртебаев Н., Дуйсебаев Б.А., Керимкулов Ж.К. , Мухамеджанов Е.С., Алимов Д.К., Джансейтов Д.М., Садуев Н.О., Глущенко Н.В. , Сакута С.Б. , Петерсон Р.Ж. , Галанина Л.И.

Төмен энергияларда 9Bе, 13С ядроларынан α-бөлшектер мен 3Не иондарының жəне 11В ядросынан дейтрондардың серпімді жəне серпімсіз шашырауын талдау     66-74

 • Ділдəбек Г., Тенгаева А.А.

Парабола-гиперболалық аралас типтегі теңдеу үшін бейлокал шеттік есептің спектрі туралы    75-81

 • Ділман Т.Б., Абеева А.А., Серікбол М.С.

Вертикаль қозғалысқа инвариантты қисықтар үшін кеңістіктегі интегралдық геометрия есебі шешімінің жалғыздығы     82-91

 • Дубовиченко С.Б., Буртебаев Н.Т., Джазаиров-Кахраманов А.В., Ткаченко А.С., Керимкулов Ж.К., Алимов Д.К., Насурлла М.

Астрофизикалық энергияларда 16O ядроларына протондардың радиациялық қарпылуы     91-97

 • Ескалиев М.Е., Чанбаева М.К., Абылбекова К., Есимбекова Ж.И.

Қуысы бар транстропты массивтегі серпімді-пластикалық есептің математикалық моделі    98-105

 • Исаева Г.Б., Кылышбаева Н.

Білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар   106-110

 • Қабылбеков К.А., Саидахметов П.А., Омашова Г.Ш., Аширбаев Х.А., Бердалиева М.Ж.

Мəжбүр электромагниттік тербелістерді зерттеуге арналған компьютерлік зертханалық жұмысты орындауды ұйымдастырудың бланкі үлгісі   111-116

 • Кəлменов Т.Ш., Сұраған Д.

Потенциалдың интегралдық шекаралық шартты лаплас теңдеуі үшін спектралдық зета функциялар жайында  128-135

 • Қабылбеков К.А., Омашова Г.Ш., Саидахметов П.А., Бердалиева М.Ж., Джумагалиева А.И.

Параллель орналасқан екі ұзын токтары бар өткізгіштердің өзара əсерлесуін зерттеуге арналған компьютерлік зертханалық жұмысты орындауды ұйымдастырудың бланкі үлгісі  135-140

 • Саймбетов А.К., Джапашов Н.М., Сисенов Н.К., Куттыбай Н.Б., Мухаметкали Б., Тулкибайулы Е., Нұрғалиев М.К.

Кремнийлі p-i-n детекторлық құрылымдардың қалыптасуының физикалық ерекшеліктері  141-144

 • Хамзина Б.С.

Айнымалы диффузияны есепке алумен дисперстік жүйелердің кольматациялық-суффозиялық сүзгілеуі   144-149

 • Сұраған Д.

Гейзенберг группасындағы локалды емес шекаралық есеп   150-156

 • Мусаханова М.А., Миндетбаева А.А.

Кəсіптік іс-тəжірибе үдерісін автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйе құру əдістері   156-160

 • Миндетбаева А.А., Мусаханова М.А.

Болашақ информатика мұғалімдерін кəсіби даярлауда педагогикалық дизайн негіздерін қолдану əдістері   161-165

 • Дайырбеков С.С., Шыныбаев М.Д., Нарымбетова А., Өтегенов О., Танабаева Д.

Пуанкаренің бірінші канондық элементтер жүйесін Хиллдың екінші есебінде қолдану   166-177

 • Қадырбаева Ж.М., Кабдрахова С.С.

Импульстік əсер болғанда жүктелген дифференциалдық теңдеулер үшін көпнүктелі интегралдық шарты бар сызықты шеттік есептің шешілімділігі туралы   178-189

 • Дайырбеков С.С., Шыныбаев М.Д., Нарымбетова А., Өтегенов О., Танабаева Д.

Пуанкаренің екінші канондық элементтер жүйесін Хилдың екінші есебінде қолдану   190-199

 • Исембергенов Н.Т., Дадаева А.Н., Сагындикова А.Ж., Усембаева С.А.

Индукциялық қыздыру кезіндегі дəнкептірудегі жылу ағынын тарату   200-205

БАС РЕДАКТОР БАҒАНЫ

FacebookTwitterMixxVimeo

Біздің журнал

Күнтізбе

« Наурыз 2019 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31