ҚР ҰҒА Хабарлары. Физика-математика сериясы

 • Буртебаев Н., Дуйсебаев А., Керимкулов Ж.К., Алимов Д.К., Юшков А.В.,Жолдыбаев Т.К., Садыков Б., Мухамеджанов Е.С., Джансейтов Д.М., Сакута С.Б.

50 жəне 60 МэВ энергиялы 3Не иондарының 14N ядроларынан серпімді шашырауын зерттеу       5-9

 • Алтынбеков Ш.

Əртекті топырақ консолидациясының бірөлшемді квазисызықты есебін напордың бастапқы градиенті əсерінде шешу əдісі туралы жəне оның шөгуін анықтау         10-20

 • Аскарова А.С, Болегенова С.А., Болегенова С.А., Максимов В.Ю., Ергалиева А.Б., Габитова З.Х., Боранбаева А.Е.

3-D Модельдеу əдістерімен жану процесіне көмірдің ылғалдылығының зиянын зерттеу         21-28

 • Асқарова Ə.С., Бөлегенова С.Ə., Бөлегенова C.Ə., Максимов В.Ю., Бекетаева М.Т.

ЖЭС жану камерасында көмірдің жануы кезінде NOХ түзілуі мен жойылуын екі кинетикалық механизм бойынша сандық моделдеу         29-34

 • Асқарова Ə.С., Бөлегенова С.Ə., Бөлегенова C.Ə., Максимов В.Ю., Бекетаева М.Т.

Жану камерасының қабырға температурасы үшін берілген шекаралық шартының жану процесінің температуралық сипаттамаларына əсерін зерттеу        35-39

 • Асқарова Ə., Бөлегенова С., Гороховский М., Оспанова Ш., Нұғыманова А., Утелов С.

Əр түрлі сұйық отындардың бүрку, тұтану жəне жану процестерін зерттеу        40-47

 • Сапрыгина М.Б., Байсейтова У.С., Шалданбаев А.Ш., Оразов И.О.

Толқын теңдеуінің шартарапты есебінің тұрлаулы шешілуі туралы       48-54

 • Буртебаев Н., Керимкулов Ж.К., Демьянова А.С., Данилов А.Н., Джансейтов Д.М., Жолдыбаев Т.К., Алимов Д.К.

IОптикалық жəне фолдинг модельдер АЯСЫНДА 50 жəне 60 МЭВ энергияларда 3He иондарының 13С ядроларында серпімді шашырау процесстерін зерттеу      55-60

 • Жұмабаев Д.С., Бакирова Э.А.

Импульс əсері бар фредгольм интегралдық- дифференциалдық теңдеулер үшін сызықты шеттік есептің бірмəнді шешілімділігінің коэффициенттік белгілері      61-71

 • Өтебаев Ұ.Б., Есентаев Қ.Ө., Дархан Н.Д.

WEB -формалар құрудың технологиялары      72-78

 • Жунусова Л.Х., Жунусов К.Х.

Тор теңдеулеріні итерациялық əдіспен шығару      79-83

 • Қабылбеков К.А., Саидахметов П.А., Омашова Г.Ш., Сершкбаева Г.С., Сүйерқұлова Ж.Н.

Еркін механикалық тербелістерді зерттеуге арналған компьютерлік зертханалық жұмысты ұйымдастырудың бланкі үлгісі      84-91

 • Қабылбеков К.А., Саидахметов П.А., Омашова Г.Ш., Cүттібаева Д.И., Қозыбақова Г.Н.

Изобаралық процесті зерттеуге арналған компьютерлік зертханалық жұмысты ұйымдастырудың бланкі үлгісі      92-97

 • Қабылбеков К.А., Омашова Г.Ш., Саидахметов П.А., Нұруллаев М.А., Артығалин Н.А.

Карно циклімен жұмыс атқаратын қозғалтқышты зерттеуге арналған компьютерлік зертханалық жұмысты ұйымдастырудың бланкі үлгісі      98-103

 • Түгелбаева Г.Т., Канибекова А. Е.

Білім негіздерін физика сабақтарына енгізу əдісін жүйелік талдау      104-107

 • Қойшиева Т.К., Қожамкулова Ж.Ж., Базарбаева А.И., Бегимбетова Х.А.

Объектіге-бағытталған жүйе болашақ маманның ақпараттық-логикалық құзыреттілігін қалыптастыру факторы ретінде      108-115

 • Қойшиева Т.Қ., Байтерекова А.И., Салғараева М.И.

TБолашақ мұғалімдерді кəсіби дайындауда қолданылатын объектілі-бағдарлы жобалаудың теориялық негіздері     116-122

 • Литвиненко Н.

Бағдарламалық R ортаның C# ортасына біріктірілуі     123-127

 • Мақышов С.

Тұрақты м-туындаған сандар     128-132

 • Минглибаев М.Ж., Прокопеня А.Н., Бекетауов Б.А.

Массалары айнымалы шектелген үш дене мəселесінің эволюциялық теңдеуінің нақты шешімдері     133-138

 • Орынбаев С.А., Молдахметов С.С., Байбутанов Б.К., Ешметов М.Б., Ауесжанов Д.С.

Жазықтық-импульстік модуляция негізінде көпдеңгейлі инвертор сатыларының қосылу əдістемелерін зерттеу    139-146

 • Сапрыгина М.Б., Шалданбаев А.Ш., Оразов И.О., Байсейтова У.С.

Толқын теңдеуінің шартарапты есебінің вөлтерлі болуының үзілді – кесілді шарты     147-152

 • Сураган Д.

Шаттен p-нормасы үшін бір теңсіздік туралы     153-158

 • Темирбеков Н.М., Тураров А.К.

Газлифт үрдісінің бір өлшемді моделінің сандық шешімі     159-168

 • Ахметова С.Т., Шалданбаев А.Ш., Шомабаева М.Т.

Аргументі ауытқыған жылу теңдеуінің шекаралық коши-нейман есебіне сəйкес оператордың спектрінің құрамы туралы    169-179

 • Шоманбаева М.Т., Шалданбаев А.Ш., Ахметова С.Т.

Аргументі ауытқыған жылу теңдеуінің жарталай бекітілген шекаралық есебіне сəйкес оператордың үзіксіз спектрі туралы     180-190

БАС РЕДАКТОР БАҒАНЫ

FacebookTwitterMixxVimeo

Біздің журнал

Күнтізбе

« Маусым 2019 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30