ҚР ҰҒА Хабарлары. Физика-математика сериясы

 • Абишев М., Кенжебаев Н., Кенжебаева С., Джанибеков А.

Нейтрондардың катализдық қоспа (Pb, Bi, Po) арқылы өтуін mcnp программалық комплексі арқылы модельдеу    5-11

 • Асанова А.Т.

Дербес туындылы интегралдық-дифференциалдық теңдеулер жүйесінің кезеңді шешімдері туралы    12-22

 • Ахметова А.М., Нугманова С.А.

Шифрлау жүйесіне крипанализ жасау    23-29

 • Бақтыбаев Қ., Дəлелханкызы А., Қойлык Н.О., Бактыбаев М.К.

Нуклонды қосарланған қабықшалы үлгідегі О(6) – симметриялық ядролардың құрылымы мен қасиеттері    30-35

 • Буртебаев Н., Демьянова А.С., Джансейтов Д.М., Керимкулов Ж.К., Насурлла М., Алимов Д.К., Шакиров А.К.

Взаимодействия альфа-частиц с ядрами 13спри энергиях 6.65-16.25 мэв/нуклон    36-41

 • Имамбеков О., Тоқсаба Ж.А.

Глаубер теориясында π± мезондар мен протондардың 6,8he изотоптарында шашырауы    42-48

 • Бошқаев Қ.A., Жəми Б.A., Қалымова Ж.A., Балгимбеков Г.Ш., Таукенова А.С., Бришева Ж.Н., Қойшыбаев Н.

Ергежейлі жұлдыздардың негізгі параметрлерін теориялық тұрғыдан анықтау    49-60

 • Қойшыбекова А.Қ.

Информатика пəнін оқытуда білімгерлердің бəсекеге қабілеттілігін жаңа технологияларды қолдану арқылы дамыту    61-65

 • Қошанов Б.Д., Еділ К.

Дөңгелектегі бигармониялы теңдеу үшін дирихле есебінің Грин функциясы жəне Пуассон теңдеуінің полиномиалды шешімі    66-71

 • Кульгарашева А.Б., Тукенова Н.И.

Жоғары оқу орындарында объектілі-бағытталған программалауды оқыту жəне объектілі-бағытталған программалау тілін таңдау мəселелері    72-76

 • Литвиненко Н.

Социологиялық зерттеулер жүргізген кезде сауалнама жүргізу бланктерін айырып тану    77-82

 • Мартынов Н.И., Рамазанова М.А.

Алдын ала кернеуленген серпімді дененің жалпыланған тегіс деформациясының шеттік есептері    83-91

 • Нұрғабыл Д.Н., Уаисов А.Б., үсіпханұлы Б. Н.

Шекаралық секірісі бар ерекше ауытқыған жалпы шекаралық есеп шешімінің асимптотикасы    92-98

 • Омаров С.С., Бейсен С.К., Нысанбаева С.Қ., Түкібаева М.А., Тұрлыбекова Г.Қ.

Жұқа қабыршақты нанокомпозитті СохNi1-хFe204, SiO2NiFe (d) Тa, SiO2NiFe (d) Ru материалдарындағы ультрадыбыстық жұтылу    99-105

 • Алдабергенова А.О., Есенғабылов І.Ж., Қайырбек Г.Е.

Білім берудегі интерактивті Web-сайттарды жасауға жəне оны техникалық сүйемелдеуге қойылатын талаптар    106-111

 • Ахметова С.Т., Шалданбаев А.Ш., Шоманбаева М.Т.

Аргументі ауытқыған жылу теңдеуінің антипериодты шекаралық есебіне сəйкес оператордың абсолютті спектрі туралы    112-122

 • Исмаилов Ш.А.

Миграция аясындағы тұлғалық бірегейлік: теория жəне практика   123-126

 • Баймухаметов А.А., Мартынов Н.И., Рамазанова М.А., Танирбергенов А.Г., Танирбергенов Б.А.

Терең тұзды диапиризм пайда болуының кейбір аспектілері   127-132

 • Мартынов Н.И., Рамазанова М.А.

Алдын ала кернеуленген серпімді дененің жалпыланған тегіс деформациясының шеттік есептері   133-141

 • Усіпбаев Н.Б., Садуақасов C.С.

Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы таулы-далалық жағдайында жоңышқаның өсірілу технологиясы  142-147

 • Шалданбаев А.Ш., Шоманбаева М.Т., Ахметова С.Т.

Аргументі ауытқыған жылу теңдеуінің периодты шекаралық есебіне сəйкес оператордың канторлық спектрі туралы   148-157

 • Шоманбаева М.Т., А.Ш.Шалданбаев, Ахметова С.Т.

Аргументі ауытқыған əсерленген жылу теңдеуінің периодты шекаралық есебіне сəйкес оператордың сингуляр спектрі туралы   158-169

 • Буртебаев Н., Керимкулов Ж.К., Амангелді Н., Алимов Д.К., Юшков А.В., Мухамеджанов Е.С., Джансейтов Д.М., Мауей Б., Аймаганбетов А., Жагыпар К., Паттаев А.

Кулондық тосқауылға жақын энергияларда 14N иондарының 16О ядроларынан серпімді шашырауын зерттеу   170-176

БАС РЕДАКТОР БАҒАНЫ

FacebookTwitterMixxVimeo

Біздің журнал

Күнтізбе

« Маусым 2019 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30