ҚР ҰҒА Хабарлары. Физика-математика сериясы

 • Бакранова Д.И., Кукушкин С.А., Бейсембетов И.К., Осипов, А.В. Нусупов К.Х., Бейсенханов Н.Б., Кенжалиев Б.К., Сейтов Б.Ж.

Ақауы аз кремний матрицаларындағы атомдардың орнын басу əдісімен алынған эпитаксиалды SiC қабыршақтарын рентгендік талдау 5-9

 • Батрышев Д.Ғ., Рамазанов Т.С., Досболаев М.К., Габдуллин М.Т., Ерланұлы Е.

Жоғары жиілікті сыйымдылық разрядында газдық фазадан плазмохимиялық əдісімен көміртек нанотүтікшелерін синтездеу 10-16

 • Демьянова А.С., Данилов А.Н., Буртебаев Н., Джансейтов Д.М., Керимкулов Ж., Алимов Д.К., Мухамеджанов Е.С.

13 C ядросының экзотикалық күйлерінің радиустары 17-20

 • Cарсенгельдин М.М., Слямхан М.М., Бижигитова Н.Т.

Қозғалмалы шекарасы бар оське тимейтін жылуөткізгіштік тендеуінің жылу көпмүшелері арқылы аналитикалық шешімі 21-24

 • Бакранова Д.И., Кукушкин С.А., Бейсембетов И.К., Осипов А.В., Нусупов К.Х., Бейсенханов Н.Б., Кенжалиев Б.К., Сейтов Б.Ж.

Ақауы аз кремний матрицаларындағы атомдардың орнын басу əдісімен алынған эпитаксиалды SiC қабыршақтарын рентгендік талдау 32-37

 • Диханбаев К.К., Мусабек Г.K., Сиваков В.A., Ермухамед Д., Мейрам A.T.

Кремний наноталшықтарының микро- фотолюминесценциясы 25-31

 • Батрышев Д.Ғ., Рамазанов Т.С., Досболаев М.К., Габдуллин М.Т., Ерланұлы Е.

Жоғары жиілікті сыйымдылық разрядында газдық фазадан плазмохимиялық əдісімен көміртек нанотүтікшелерін синтездеу 38-44

 • Демьянова А.С., Данилов А.Н., Буртебаев Н., Джансейтов Д.М., Керимкулов Ж., Алимов Д.К., Мухамеджанов Е.С.

13 C ядросының экзотикалық күйлерінің радиустары 45-48

 • Сергеев Д.М., Шүңкеев Қ.Ш.

«Ниобий – көміртекті нанотүтікше (5,5) – ниобий» нанотүйіспесінің транспорттық сипаттамаларының компьютерлік модельдеуі 49-58

 • Досболаев М.К., Утегенов А.У., Тажен А.Б., Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т.

Импульстік плазмалық ағынның динамикалық қасиеттері мен импульсті плазмалық деткіштегі тозаңның пайда болуы 59-66

 • Минглибаев М.Ж., Жұмабек Т.М.

Теңбүйірлі шектелген үш дене мəселесі 67-73

 • Оразбаев С.А., Өмірбеков Д.Б., Габдуллин М.Т., Досболаев М.Қ., Рамазанов Т.С.

Сынақта тозаңды-плазмалы шамның жарық беру қасиетін зерттеу 74-79

 • Жақып К.Б.

Сұйықтықтар мен газдардағы химиялық реакциялары бар термобародиффузияларды моделдеу 80-88

 • Оразбаев С.А., Өмірбеков Д.Б., Габдуллин М.Т., Досболаев М.Қ., Рамазанов Т.С.

Газ температурасының тозаңды нанобөлшектердің өлшемі мен құрылымына əсері 89-95

 • Жақып-тегі К. Б.

Гуктың заңымен серпілімдік теориясында моделдеу. Кернеулер тензорында симметрия жоқтығы 96-103

 • Буртебаев Н., Алимов Д., Зазулин Д.М., Керимкулов Ж.К., Юшков А.В., Джансейтов Д.М., Мухамеджанов Е., Насрулла М.

Төменгі энергиялы протондардың 14 N ядросымен əсерлесу потенциал параметрлерін анықтау 104-108

 • Буртебаев Н., Керимкулов Ж.К., Амангелді Н., Алимов Д.К., Мухамеджанов Е.С., Джансейтов Д.М., Мауей Б., Аймаганбетов А., Курахмедов А.Е., Бекбаев С.М., Мадиярова А.Ж.

17,5 жəне 41 МэВ энергияларда 11 B ядроларынан 14 N иондарының серпімді шашырауын зерттеу 109-114

 • Искакова У.А., Төребек Б.Т.

Лаплас операторы үшін робен-коши қисынсыз есебін шешудің бір əдісі туралы 115-120

 • Шинибаев М.Д., Беков А.А., Даирбеков С.С., Жолдасов С.А., Мырзакасова Г.Е., Алиаскаров Д.Р., Шекербекова С.А., Садыбек А.Ж.

Екі жылжымайтын нүкте проблемасының жаңа нұсқасы 121-125

 • Сарсенбаев Х.А., Хамзина Б.С., Колдасова Г.А., Исаева Г.Б.

Мoдификaциялaнғaн алс лигнoсульфoнaтты рeaгeнтiн (HПП «Aзимут») зepттeу 126-132

БАС РЕДАКТОР БАҒАНЫ

FacebookTwitterMixxVimeo

Біздің журнал

Күнтізбе

« Маусым 2019 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30