ҚР ҰҒА Хабарлары. Физика-математика сериясы

 • Кульжумиева А.А., Сартабанов Ж.А.

Сызықты біртекті De -жүйелерді жордандық канондық түрге келтіру     5-12

 • Сайдуллаева Н.С., Кабылбеков К.А., Аширбаев Х.А., Каликулова А.О., Пазылова Д.Т.

Маtlab бағдарламалар пакетін қолданып «Сыртқы күш əсер еткенде мəжбүрлі тербелістерді есептеу жəне визуализациялау» компьютерлік зертханалық жұмысты орындауды ұйымдастыру    13-21

 • Сайдуллаева Н.С., Тагаев Н.С., Пазылова Д.Т., Каликулова А.О.

Бірретті артық жүктеменің шаршау сызаттың дамуына əсері      22-25

 • Жантаев Ж.Ш., Виляев А.В., Серикбаева Э.Б.

Солтүстік Тянь-Шаньнің сейсмикалық тəртіп ерекшелігін бағалауда геотермиялық үлгілеуді қолдану      26-34

 • Гордиенко Г.И., Яковец А.Ф., Литвинов Ю.Г.

Ионосфералақы F-аймақтың биіктігін бағалау əдістерін салыстыру     35-43

 • Яковец А.Ф., Гордиенко Г.И., Крюков С.В., Жумабаев Б.Т., Литвинов Ю.Г.

Электрондық концентрацияның инонсфераның F2-қабатының максималындағы күнделікті өзгеруі    44-49

 • Яковец А.Ф., Гордиенко Г.И., Жумабаев Б.Т., Литвинов Ю.Г., Абдрахманов Н.

Максимум F2-қабатының түнгі көбеюлерінің жұқа құрылымы    50-54

 • Васильев И.В., Жұмабаев Б.Т.

Жердің электрлік өрісінің қалыптасуына гравитациялық күшінің əсері    55-59

 • Козин И.Д., Федулина И.Н.

Радиофизика есептерін шешудегі вакуум – орта   60-65

 • Козин И.Д., Федулина И.Н.

Радиотолқынның қабылдағыш антеннаға əсері   66-70

 • Жантаев Ж.Ш., Стихарный А.П., Виляев А.В.

Жердің қазіргі заманғы қозғалысының GPS бақылауындағы уақыттық катарларының кедергісін сүзу алгоритмі    71-74

 • Батрышев Д.Г., Ерланулы Е., Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т.

Бір қабырғалы көміртекті нанотүтікшелердің құрылымдық жəне электрондық қасиеттерін BECKE 3-PARAMETER LEE-YANG-PARR (B3LYP) гибрид функционалы негізінде зерттеу    75-83

 • Серебрянский А. В., Усольцева Л. А., Комаров А. А., Рева И. В.

Атмосфералық экстинкцияның лездік мəндері жəне ауысуы коэффициенттері    84-90

 • Бақтыбаев Қ., Бактыбаев М.К., Наукенов Д.Д., Далелханкызы А.

Өзара əрекеттесуші бозондар моделінің микроскоптық негіздемесіжəне ядролық теориядағы жалпыланған квазиспиндік формализм    91-100

 • Бапаев К.Б., Слəмжанова С.С.

Айырымдық-динамикалық жүйелердің орнықтылығы    101-111

 • Иманбаева А.Б., Копжасарова А.А., Шалданбаев А.Ш.

Коэффициенттері тұрақты кəдімгі дифференциалдық теңдеулер системасының сингуляр əсерленген Коши есебін спектрəлдік əдіспен шешу    112-126

 • Копжасарова А.А., Шалданбаев А.Ш., Иманбаева А.Б.

Ұқсастық əдісі бойынша, сингуляр əсерленген Кошидің есебін шешу   127-133

 • Косов В.Н., Жакебаев Д.Б., Федоренко О.В.

Изотермиялық диффузия кезіндегі тік каналдардағы үшкомпонентті газдар қоспаларында пайда болатын конвективтік қозғалыстардың сандық талдауы  134-142

 • Мырзақұл Ш.Р., Белисарова Ф.Б., Мырзақұл Т.Р., Мырзакулов К.Р.

Старобинский моделінің негізіндегі F-эссенция динамикасы  143-148

 • Мамырбаев О.Ж., Мухсина Қ.Ж.

Мəтін үндесітілігін анықтауға арналған қолданыстағы жүйелерді талдау  149-155

 • Омашова Г.Ш., Спабекова Р.С., Қабылбеков К.А., Саидахметов П.А., Аширбаев Х.А., Джумагалиева А.И.

Еркін түсу үдеуімен қозғалған дененің қозғалысын зерттеуге арналған компьютерлік зертханалық жұмысты ұйымдастырудың бланкі үлгісі  156-162

 • Мырзақұл Ш.Р., Мырзақұл Т.Р., Белисарова Ф.Б., Абдуллаев Х., Мырзакулов К.Р.

Скалярлы-фермионды əсерлесулері бар f-эссенция космологиясында нетер симметрия əдісін пайдалану  163-171

БАС РЕДАКТОР БАҒАНЫ

FacebookTwitterMixxVimeo

Біздің журнал

Күнтізбе

« Наурыз 2019 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31